Detektor wielogazowy MSA Altair 4X

Ścieżka powrotu:///Detektor wielogazowy MSA Altair 4X

Detektor wielogazowy MSA Altair 4X

Opis

ALTAIR 4X to niezawodny detektor wielogazowy, który mierzy O2, H2S, CO i gazy palne. Trwała obudowa zapewnia niezrównantrwałošć, łącznie z odpornošcią na upadek na podłoże betonowe z wysokošci 6 m. Z dużymi przyciskami i wyšwietlaczem o wysokim kontrašcie, ALTAIR 4X jest łatwy w obsłudze w każdym šrodowisku, nawet przy słabym ošwietleniu. Dostępny jest także pełen zakres akcesoriów.
Sensory XCell:
Prawdziwa siła detektora ALTAIR 4X pochodzi z nowej technologii czujnika.
Czujniki MSA XCell są zaprojektowane na šredni okres pracy, dłuższy niż cztery lata i są opracowywane z wykorzystaniem własnych aplikacji MSA, specyficznych dla zintegrowanego projektowania obwodów (ASIC). Wpływ kontroli elektroniki na sensory jest zmniejszony i umieszczony wewnątrz samego czujnika.
Stabilnošć, dokładnošć, powtarzalnošć i szybka reakcja charakteryzują nowe czujniki MSA XCell. Są zaprojektowane na šredni okres pracy, dłuższy niż cztery lata. Wskaźnik zużycia czujnika daje użytkownikowi jednoznaczne ostrzeżenie, eliminując przerwy w obsłudze. Mikroelektronika wewnątrz czujnika pozwala na szybsze reagowanie i czasy kalibracji.
 
Niezawodny miernik wielogazowy mierzy DGW (LEL), tlen, tlenek węgla oraz siarkowodór
Ekonomiczna konstrukcja zapewnia użytkownikowi 50% oszczędności na gazie kalibracyjnym, czujnikach zamiennych i konserwacji
Czteroletnia żywotność czujnika – o 60% dłuższa niż standard w tej branży
Urządzenie to zużywa o 50% mniej gazu kalibracyjnego na minutę niż inne mierniki
Czujnik Two-tox CO/H2S eliminuje praktycznie wszystkie zakłócenia między-kanałowe
Duże przyciski i kontrastowy wyświetlacz ułatwiają obsługę w słabym świetle
Żeberkowana gumowa obudowa zapewnia pewny chwyt i wysoką odporność
Urządzenie posiada alarm  przekraczający 95 db i bardzo jasne diody LED
Ostrzeganie o końcu żywotności czujnika informuje użytkownika o konieczności jego wymiany
Opcja MotionAlert informuje innych o tym, że użytkownik przestał się przemieszczać
Funkcja InstantAlert umożliwia ręczne wyzwolenie alarmu, aby ostrzec innych o niebezpiecznej sytuacji