Hełm strażacki VULCAN NEO

Ścieżka powrotu:///Hełm strażacki VULCAN NEO

Hełm strażacki VULCAN NEO

Opis

Hełm strażacki Vulcan Neo – hełm typu B.

Środek ochrony indywidualnej kat. III.
Spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz norm zharmonizowanych:
EN 443:2008 Hełmy stosowane do walki z ogniem w budynkach i innych obiektach.
EN 16471:2014 Hełmy strażackie. Hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych.
EN 16473:2014 Hełmy strażackie. Hełmy dla ratownictwa technicznego.
EN 50365:2002 Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia,
co jest potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną nr 0497 CSI S.p.A.

Świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę notyfikowaną nr 1438 CNBOP-PIB.

Dostępne modele:
Tn – z przezroczystym wizjerem profilowanym
Mn – z metalizowanym wizjerem profilowanym
TnO – z przezroczystym wizjerem profilowanym
i przezroczystymi okularami

TnOt – z przezroczystym wizjerem profilowanym
i przyciemnianymi okularami

MnO – z metalizowanym wizjerem profilowanym
i przezroczystymi okularami

MnOt – z metalizowanym wizjerem profilowanym
i przyciemnianymi okularami

Innowacyjność połączona z komfortem plus bezpieczeństwo w ekstremalnych warunkach.
Doskonałe właściwości ochronne, użytkowe oraz konstrukcyjne.
Odporność skorupy na uderzenia i przebicia oraz boczne zgniatanie.
Pełna ochrona w niskich (-40°C) i wysokich temperaturach.
Odporność na działanie płomienia (badania w temperaturze 1000°C) i strumienia cieplnego.
Własności elektryczne wg normy EN 50365:2002 oraz wybranych punktów normy EN 443:2008.
Kontakt z płynnymi chemikaliami wg normy EN 443:2008.
Odporność na stopione metale oraz gorące ciała stałe.
Najwyższej jakości osłony twarzy i oczu:
produkt kategorii III w ochronie twarzy, klasa optyczna 1, spełniające wymagania Rozporządzenia (EU) 2016/425 oraz norm zharmonizowanych:
EN 14458:2018 Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu. Wizjery o wysokiej skuteczności przeznaczone do stosowania w hełmach ochronnych;
EN 166:2001 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.
EN 170:2005 Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane zastosowanie.
EN 171:2002 Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed podczerwienią. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie;
EN 172:2002 Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym do zastosowań przemysłowych.


Badania w zakresie powyższych norm:

odporność na działanie wysokiej temperatury, promieniowania cieplnego i gorących ciał stałych, odporność na płynne chemikalia, płomień, najwyższa ochrona przed promieniowaniem optycznym (IR 4-3; UV 2C-1,2; UV 2-4; UV 5-3,1) , ochrona przed cząstkami o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach, stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi,
odporność na krople i rozbryzgi cieczy,
odporność na grube cząstki pyłu, gazy i drobne cząstki pyłu,
ochrona przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym,
własności elektryczne E1, E2, E3,
ochrona boczna,
odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki,
odporność osłony twarzy na zamglenie (antifog) i/lub na zarysowania (antiscratch).