Kominiarka strażacka SU-21 kolor granatowy

Ścieżka powrotu:///Kominiarka strażacka SU-21 kolor granatowy

Kominiarka strażacka SU-21 kolor granatowy

103.32 

Opis

Kominiarka strażacka SU-21 kolor granatowy

Przeznaczenie

Kominiarka jednowarstwowa o symbolu SU-21  przeznaczona jest do ochrony głowy, przedniej części szyi i karku strażaka, przed działaniem ciepła i płomienia w czasie akcji gaszenia pożarów i działań towarzyszących. Kominiarka przeznaczona jest do noszenia podczas akcji w połączeniu z odzieżą ochronną, aparatem oddechowym i hełmem.

Kominiarka spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz  wymagania norm:
EN-ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021 oraz – EN 13911:2017 (PN-EN 13911:2017-10)

Zastosowane materiały

Kominiarka model SU 21 jednowarstwowa : dzianina zasadnicza w kolorze ecru , skład surowcowy 93% meta-aramid, 5% para-aramid, 2% włókno antystatyczne, masa powierzchniowa 260 g/m2  .

Rozmiar:

Kominiarka wykonana w jednym rozmiarze, uniwersalnym. Rozmiar obejmuje zakres obwodu głowy od 53 cm do 62 cm.

Kominiarka posiada:

-Certyfikat badania typu UE wydany przez Jednostkę Notyfikowaną Nr 1439 Sieć Badawcza Łukasiewicz- Łódzki Instytut Technologiczny.

-Świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.