Łącznik ssawny 75 (para)

Ścieżka powrotu:///Łącznik ssawny 75 (para)

Łącznik ssawny 75 (para)

Opis

Łącznik ssawny przeznaczony  jest do  połączeń szybkozłącznych odcinków węży ssawnych ze sobą lub łączenia ich z nasadami ssawno-tłocznymi pomp, smoków ssawnych.
 
 
Dane techniczne:
 
wg normy PN-91/M-51031 
 
Wytrzymałość zaczepów – 3,5 MPa 
 
Masa – 1,30 kg/para 
 
Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), uszczelki – guma