Przełącznik 75/52

Ścieżka powrotu:///Przełącznik 75/52

Przełącznik 75/52

Opis

Przełącznik stosowany jest do połączeń węży tłocznych o różnych średnicach wewnętrznych lub przyłączenia ich do innego sprzętu pożarniczego o różnej wielkości nasad.

Dane techniczne:

wg normy PN-91/M-51042

posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP

Wytrzymałość zaczepów – 3,5 MPa

Masa – 0,60 kg

Materiały: odlewy aluminiowe ze stopu AK 11 (AlSi 11), uszczelki – guma