Skokochron Moratex

Ścieżka powrotu:/, Sprzęt specjalistyczny/Skokochron Moratex

Skokochron Moratex

Opis

Skokochron przeznaczony jest do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych kondygnacji płonących budynków. Maksymalna wysokość, z której można oddać skok wynosi 16 m.
Konstrukcja:

Podstawę konstrukcji skokochronu stanowi stelaż pneumatyczny wykonany z tkaniny gazoszczelnej, gumowanej. Skokochron rozkłada się samoczynnie po otwarciu butli ze sprężonym powietrzem. Stelaż samoczynnie się podnosi i tworzy. Równocześnie napełnia się pomieszczenie wewnętrzne z otoczenia przez rozmieszczone w ścianach skokochronu otwory. Po zeskoku spadające ciało napotyka powierzchnię zeskoku ? stelaż pneumatyczny ulega deformacji, ugina się. Objętość wewnętrzna komór zmniejsza się, a zagęszczone powietrze wydobywa się w sposób kontrolowany przez otwory boczne w ścianach skokochronu. Po odciążeniu napełniony powietrzem stelaż sam się podnosi. Skokochron jest gotowy do przyjęcia następnego zeskoku po 20 sekundach. Częstotliwość skakania jest określona przez czas, jaki jest wymagany do zejścia ze skokochronu osoby skaczącej. Nie istnieje konieczność ponownego napełnienia sprężonym powietrzem.
Przewidywany okres użytkowania skokochronu ? 15 lat.
Lp. Parametr Wartość 1 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 3,40 x 3,40 x 1,60 m
2 Masa skokochronu z butlą 78,50 ? 2 kg
3 Wymiary skokochronu w pokrowcu 1,1 x ? 0,5 m
4 Czas napełniania stelaża 30 – 50 s
5 Maksymalna dopuszczalna wysokość ewakuacji 16 m
POSIADA ŚWIADECTWO CNBOP