Sorbent DAMSORB K 05-1,0 mm

Ścieżka powrotu:///Sorbent DAMSORB K 05-1,0 mm

Sorbent DAMSORB K 05-1,0 mm

Opis

DAMSORB® K 0,5 – 1,0 mm (dawna nazwa handlowa DAMOLIN MOLER ABSORBER) – producent DAMOLIN A/S FUR DANIA.

Produkt pochodzenia mineralnego. Skały zawierające duże ilości zmineralizowanych okrzemek są poddawane skomplikowanym procesom technologicznym, dzięki którym jest otrzymywany produkt końcowy w postaci granulek o wyjątkowo wysokiej jakości.

W wyniku procesu kalcynowania, tj. działania roztworami soli oraz procesom wyprażania zwiększa się znacznie wydajność sorpcyjna granulatu, co ma dominujący wpływ na ilość pochłanianej cieczy. Struktura granulek jest porowata, przestrzenie wewnątrz są puste, proces wchłaniania następuje początkowo do wewnątrz, a w etapie końcowym zostają wypełnione także wolne przestrzenie zewnętrzne moleru (absorpcja cieczy wewnątrz i zewnątrz granulatu).

Absorbent uniwersalny pochodzenia mineralnego
Pochłania ciecz natychmiast
Likwiduje i przeciwdziała poślizgom
Gotowy do użycia w każdych warunkach
Wyjątkowo wysokie właściwości sorpcyjne
Przyjazny dla środowiska naturalnego
Bezpieczny i łatwy w użyciu
Niepalny, niewybuchowy
Przeciwdziała przedostaniu się szkodliwych substancji w głąb profilu glebowego
Nieograniczony termin przydatności do użytku
Odporny na zbrylanie
Idealny do stosowania na jezdniach
Nie pozostawia mazistej konsystencji na jezdni
Odporny na działanie ruchów powietrza
Zerowa desorpcja (oddawanie zaabsorbowanego medium)

Podstawowe dane fizykochemiczne:
ciało stałe  
zawartość SiO2 ok. 75%
zawartość wody ok. 2,5%
pH 5,5
gęstość nasypowa ok. 500 kg/m3
granulacja 0,5-1,0 mm

Sorbent jest pakowany  w worki 20kg

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 0138/2008