TOPOREK STRAŻACKI Z POCHEWKĄ

Ścieżka powrotu:///TOPOREK STRAŻACKI Z POCHEWKĄ

TOPOREK STRAŻACKI Z POCHEWKĄ

Opis

Toporek składa się  głowicy, trzonka, rękojeści.Głowica jest kuta, hartowana i oszlifowana.Trzon toporka wykonano ze spłaszczonej rury i pokryto na długości 182 mm warstwą tworzywa sztucznego typu polipropylen.Toporek przechowywany jest w pochwie wykonanej z tworzywa sztucznego zapinanej na metalowe zatrzaski.

Wykonany zgodnie z normą PN-85/M-51501

Posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP