Ubiór strażacki USC-4

Ścieżka powrotu:/, Odzież specjalistyczna/Ubiór strażacki USC-4

Ubiór strażacki USC-4

Opis

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w dyrektywie 89/686/EWG/ rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725).
Ubiór jest zgodny z normą: PN-EN 531:1999 i PN-EN 1486:2007
Części składowe:
Bluza wraz z kapturem i miejscem na aparat powietrzny; spodnie;
osłona obuwia.

Ubiór jest zapakowany w specjalny pojemnik wykonany z tkaniny szklanej metalizowanej z doszytymi uchwytami do przenoszenia ubioru. Na klapie pojemnika jest przymocowana instrukcja dla użytkownika ubioru.
Przeznaczenie:
Ubiór strażacki USC-4 jest używany w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach takich jak:
ewakuacja ze stref szczególnie zagrożonych osób tam przebywających, np. wyniesienie poszkodowanych ze strefy ognia. wykonanie niezbędnych prac zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia lub zapobiegającemu wybuchowi, np. zakręcenie zaworu gazowego. podejście ze sprzętem gaśniczym w miejsce gdzie w innym ubraniu byłoby to niemożliwe.

Warunki użytkowania.
Użytkownicy (ratownicy, strażacy) mający używać ubioru w akcjach ratowniczych muszą być odpowiednio wcześniej przeszkoleni w zakresie prawidłowego i w miarę szybkiego zakładania ubioru i dopasowania do własnej sylwetki. Użytkownik powinien czuć się w ubraniu w miarę swobodnie i pewnie. Szelki spodni powinny być tak wyregulowane, aby ratownik nie był skrępowany w czasie akcji ratowniczej. Należy również pamiętać, że w akcji ratowniczej z wykorzystaniem ubioru USC-4 musi brać udział co najmniej dwóch ratowników ubranych w analogiczny ubiór, ratownicy muszą się wzajemnie asekurować. Zaleca się, aby w jednostkach ratowniczo-gaśniczych utworzyć zespół ratowników, którzy byliby przeszkoleni w zakresie używania ubrań odbijających promieniowanie cieplne przeznaczonych do specjalnej akcji przeciwpożarowej .Ratownik pod ubiorem ochronnym powinien posiadać inne ubranie oraz obuwie strażackie, bezwzględnie powinien posiadać aparat powietrzny oraz hełm strażacki. Przy zakładaniu ubioru ratownikowi (strażakowi) musi pomagać inna osoba zaznajomiona ze sposobem zakładania ubrania i z instrukcją dla użytkownika.

Kolejność zakładania ubioru strażackiego USC-4 jest następująca:
założyć spodnie, wyregulować szelki tak, aby spodnie nie były za wysoko lub za nisko.
założyć ochraniacze obuwia, zapiąć zamki błyskawiczne, zatrzasnąć zatrzaski, dociągnąć paski opinające nogi nad stopą. – założyć aparat powietrzny i wyregulować.
założyć hełm strażacki (jeżeli nie było go w ubiorze) i wyregulować paski.
założyć bluzę metalizowaną, zapiąć zamek błyskawiczny (od dołu góry ), zapiąć klapę osłaniającą zamek na zatrzaski
założyć odpowiednie rękawice strażackie.
Zdejmowanie odzieży powinno odbywać się w odwrotnej kolejności.
Określenie czasu, w którym ratownik (strażak) może przebywać w ubraniu.

Okres, przez który zostanie zapewniona ochrona przez ubiór USC-4 nie może być dokładnie określony, będzie on zależny od napotkanych specyficznych warunków. Surowość tych warunków może zmieniać się bardzo szybko i znacząco. Okres ochrony zapewniony przez ubiór zostanie także zmniejszony, jeżeli użytkownik jest już obciążony poprzednią czynnością. Bezpośrednio po akcji ratowniczej, użytkownik powinien ewakuować się z zagrożonego ogniem miejsca i zdjąć ubiór, aby rozproszyć zgromadzone ciepło wewnątrz ubrania.

Wykonanie: Ubiór wykonany jest z następującego układu materiałów:
tkanina szklana ST-97 metalizowana
tkanina wełniana impregnowana niepalnie 9409/125 OG
tkanina bawełniana impregnowana niepalnie i dodatkowo metalizowana.