Historia firmy

Ścieżka powrotu:/Historia firmy
Historia firmy 2024-06-18T20:45:52+02:00

 SUBOR Sp z o.o. została utworzona w 1990 roku. Pierwotna nazwa brzmiała Zakład Konfekcji Odzieży – Stanisław Ptak. Siedziba firmy mieściła się w Wiązownicy Małej 52. W pierwszym okresie działalności firmy podstawowymi wyrobami były: ubrania robocze, koszule flanelowe, rękawice robocze. W grudniu 1992 właścicielem firmy została Ewa Ptak, nastąpiła również zmiana nazwy firmy na Zakład Odzieżowy „SUBOR”. Nowa siedziba firmy mieściła się w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Oględowskiej 2 w Staszowie. W październiku 1993 firma otrzymała status Zakładu Pracy Chronionej oraz zmieniła nazwę na Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej. Produkcja firmy została rozszerzona o specjalistyczne ubrania kwasoochronne i ognioodporne. Wiązało się to z koniecznością unowocześnienia parku maszynowego oraz rozpoczęciem starań w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy o wydanie certyfikatów bezpieczeństwa „B” na produkowaną odzież ochronną oraz rękawice. Oprócz produkcji własnej oferta handlowa została poszerzona o obuwie robocze, obuwie gumowe, artykuły chemii gospodarczej. W okresie tym firma specjalizowała się w kompleksowym zaopatrzeniem swoich odbiorców w artykuły BHP. Szybki rozwój wymógł na właścicielach decyzje o zakupie i remoncie hal magazynowych przeznaczonych na nową siedzibę firmy. Nastąpiło to 19 lipca 1995 roku. W czerwcu 1996 roku nastąpiła zmiana siedziby firmy. Od tej pory siedziba mieści się na ul. Towarowej 40 w Staszowie. Oprócz produkcji odzieży roboczej i ochronnej asortyment został rozszerzony o sorty mundurowe dla Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zwiększenie i rozszerzenie produkcji spowodowało konieczność rozbudowy siedziby firmy co nastąpiło w 1999 roku.

Rozszerzenie działalności firmy

Od 1999 roku podstawowym profilem produkcyjnym firmy „SUBOR” jest odzież mundurowa dla Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Początkowo wykonywano ubrania koszarowe, na których produkcje w czerwcu 1999 roku uzyskano zezwolenie wydane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Następnie przedsiębiorstwo uzyskało zezwolenie na produkcje kurtek przeciwdeszczowych typu „SZTORMIAK” – wrzesień 1999 roku, natomiast w listopadzie 1999 roku sukcesem zakończyły się starania o dopuszczenie do produkcji ubrań dla kadry dowódczo – sztabowej. Następnym krokiem do rozszerzenia oferty dla Straży Pożarnej było w 2002 roku uzyskanie certyfikatu wydanego przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie na ubranie „Specjalne Popularne ST4-SU”. Ubranie to służyło do akcji gaśniczych. Wdrożenie systemów zarządzania jakością Na początku 2003 roku podjęto decyzje o wdrożeniu w PPHU „SUBOR” systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowano Księgę Jakości i związane z nią procedury do poszczególne komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością przyznano firmie 23 stycznia 2004 roku. Natomiast oficjalne wręczenie Certyfikatu odbyło się 17 maja 2004 roku w Pałacu Popielów w Kurozwękach. Wejście Polski do Unii Europejskiej w maju 2005 roku wymusiło na firmie duże zmiany w produkowanym asortymencie. Oprócz szerokiej gamy ubrań specjalnych (5 modeli) rozpoczęto produkcje rękawic specjalnych, kominiarek i innego asortymentu przeznaczonego dla jednostek straży pożarnej. W okresie od maja do września 2006 roku prowadzona była kolejna rozbudowa PPHU „SUBOR” Związane to było z szybkim rozwojem firmy, poszerzeniem zakresu produkcji itp. W grudniu 2006 roku firma obchodziła 15 lecie swojej działalności. W chwili obecnej firma zatrudnia prawie 150 osób z których większość to szwaczki z wieloletnią praktyką w zawodzie. Dnia 2008-06-16 otrzymaliśmy Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej numer 1602 H – NATO Comercial and Government Entity Code (NCAGE). Dynamiczny rozwój PPHU SUBOR doprowadził do kolejnej rozbudowy siedziby firmy w okresie od maja do listopada 2010. Jednocześnie nastąpiła modernizacja i zakup nowoczesnych linii technologicznych firmy GERBER.

 W roku 2010 obchodziliśmy XX lecie działalności PPHU SUBOR. Uroczyste spotkanie dla pracowników i kontrahentów miało miejsce 28 stycznia 2011 w restauracji Lord w Staszowie.

W listopadzie 2014 zakupiono nowe budynki magazynowo – biurowe, które pozwoliły na rozszerzenie asortymentu firmy o nowy asortyment oraz założenie firmowego sklepu BHP i P/POŻ.

Rozpoczęcie produkcji SUBOR umundurowania dla Wojska Polskiego wymusił na właścicielach firmy rozszerzenie certyfikatu ISO 9001:20015 o system AQAP 2110/2015 co nastąpiło 2020-03-02. Sukcesem skończyły się starania o uzyskanie w WOBWSM Łódź certyfikatu dopuszczającego do produkcji ubrania polowego letniego.

W roku 2023 uzyskaliśmy zgodę Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na produkcję i sprzedaż nowego umundurowania służbowego strażaka PSP (czapka służbowa, bluza i spodnie służbowe, bluza typ polar, koszule służbowe, pasek, płaszcz wyjściowy)

Systematyczny Rozwój firmy wymusił na właścicielach zmiany struktury organizacyjnej firmy od  2023-04-03 PPHU SUBOR przekształcił się w SUBOR Sp. z o.o Prezesem firmy został Marcin Ptak. Nowa spółka przejęła wszelkie prawa i obowiązki wynikające z działalności PPHU „SUBOR”

Nagrody i wyróżnienia

W latach 2005,2007,2008, 2012,2013,2014,20015,2020,2023 „SUBOR” został nagrodzony przez dziennik „Puls Biznesu”, „Bank PKO BP” i „COFACE POLAND” tytułem „GAZELI BIZNESU”. Dzięki temu firma należy do elitarnego klubu najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

W 2009 i 2012 roku  „SUBOR” został wyróżniony tytułem „LODOŁAMACZE” w kategorii: – „Za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialność za politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych”

W 2012 zostaliśmy wyróżnienie w konkursie „Pracodawca – Organizator pracy bezpiecznej” organizowanym  na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach dla pracodawców zatrudniających od 51 do 200 pracowników.

Podstawowe atuty firmy „SUBOR” to:

  • wysoko specjalizowana kadra gwarantująca jakość.
  • nowoczesny park maszynowy firm JUKI i PFAFF.
  • automatyzacja procesu krojenia: GERBER, BULLMER
  • duża różnorodność w doborze tkanin i wzorów ubrań.
  • 35 letnie doświadczenie na rynku odzieży P.POŻ/BHP
 

 

Kalendarium 1991-2023.

1991-12-19 – rozpoczęcie działalności

1992-12-21 – zmiana właściciela i nazwy na Zakład Odzieżowy „SUBOR”

1993-10-29 – uzyskanie statusu ZPCHR oraz zmiana nazwy na PPHU „SUBOR”

1995-07-19 – zakup nowej siedziby

1996-06-18 – koniec remontu oraz zmiana siedziby firmy.

1999 – rozbudowa firmy w okresie IV-VII 1999

2004-01-23 – uzyskanie certyfikatu ISO

2004-05-17 – uroczyste wręczenie certyfikatu ISO

2006 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2005”

2006 – nagroda „STAMBUŁKA” Staszowska

2006 – kolejna rozbudowa w okresie V-IX 2006

2006-12-09 uroczystość XV – lecia „SUBOR”

2008 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2007”

2009 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2008”

2008 – uzyskanie certyfikatu NATO Comercial and Government Entity Code (NCAGE).

2009 – nagroda „LODOŁAMACZE 2009”.

2010 – rozbudowa w okresie V-XI 2010

2011 – 01-28 uroczystość XX lecia działalności.

2011-10-04 uzyskanie certyfikatu IQNet

2011-10-04 uzyskanie certyfikatu ISO PN-EN ISO 9001:2009

2012 – wyróżnienie Wojewódzkiego Inspektora Pracy

2013 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2012”

2014 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2013”

2014 – Nagroda „STAMBUŁKA STASZOWSKA”

2014-11-27 zakup nowych budynków magazynowo biurowych

2015 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2014”

2016 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2015”

2016-04-22 uroczystość XXV lecia powstania SUBOR

2020 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2019”

2020-03-02 uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2016 oraz AQAP 2110:2011

2023-03-02 odnowienie certyfikatu ISO 9001:2016 oraz AQAP 2110:2011

2023 – tytuł „GAZELA BIZNESU” 2021

2023-04-03-Przekształcenie PPHU SUBOR na SUBOR Sp. z o.o

2024 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2022”