Historia firmy

Ścieżka powrotu:/Historia firmy
Historia firmy 2019-05-29T11:33:45+02:00

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „SUBOR” zostało utworzone w 1990 roku. Pierwotna nazwa brzmiała Zakład Konfekcji Odzieży – Stanisław Ptak. Siedziba firmy mieściła się w Wiązownicy Małej 52. W pierwszym okresie działalności firmy podstawowymi wyrobami były: ubrania robocze, koszule flanelowe, rekawice robocze. W grudniu 1992 właścicielem firmy została Ewa Ptak, nastąpła również zmiana nazwy firmy na Zakład Odzieżowy „SUBOR”. Nowa siedziba firmy mieściła sie w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Ogledowskiej 2 w Staszowie. W październiku 1993 firma otrzymała status Zakładu Pracy Chronionej oraz zmieniła nazwę na Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej, nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego.Produkcja firmy została rozszerzona o specjalistyczne ubrania kwasoochronne i ognioodporne. Więzało się to z koniecznością unowocześnienia parku maszynowego oraz rozpoczeciem staran w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy o wydanie certyfikatów bezpieczenstwa „B” na produkowaną odzież ochronną oraz rekawice. Oprócz produkcji własnej oferta handlowa została poszerzona o obuwie robocze, obuwie gumowe, artykuły chemii gospodarczej. W okresie tym firma specjalizowała się w kompleksowym zaopatrzeniem swoich odbiorców w artykuły BHP.Szybki rozwój wymógł na właścicielach decyzje o zakupie i remoncie hal magazynowych przeznaczonych na nową siedzibę firmy. Nastąpiło to 19 lipca 1995 roku. W czerwcu 1996 roku nastąpiła zmiana siedziby firmy. Od tej pory siedziba mieści sie na ul. Towarowej 40 w Staszowie. Oprócz produkcji odzieży roboczej i ochronnej asortyment został rozszerzony o sorty mundurowe dla Panstwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zwiekszenie i rozszerzenie produkcji spowodowało konieczność rozbudowy siedziby firmy co nastąpiło w 1999 roku.

Rozszerzenie działalności firmy

Od 1999 roku podstawowym profilem produkcyjnym firmy „SUBOR” jest odzież mundurowa dla Panstwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Początkowo szyto ubrania koszarowe, na produkcje których uzyskano zezwolenie w czerwcu 1999 roku wydane przez Komende Główną Panstwowej Straży Pożarnej. Nastepnie przedsiebiorstwo uzyskało zezwolenie na produkcje kurtek przeciwdeszczowych typu „SZTORMIAK” – wrzesien 1999 roku, natomiast w listopadzie 1999 roku sukcesem zakonczyły się starania o dopuszczenie do produkcji ubran dla kadry dowódczo – sztabowej. Nastepnym krokiem do rozszerzenia oferty dla Straży Pożarnej było w 2002 roku uzyskanie certyfikatu wydanego przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie na ubranie „Specjalne Popularne ST4-SU”. Ubranie to służyło do akcji gaśniczych. Wdrożenie systemów zarządzania jakością Na początku 2003 roku podjeto decyzje o wdrożeniu w PPHU „SUBOR” systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowano Ksiege Jakości i związane z nią procedury do poszczególne komórek organizacyjnych przedsiebiorstwa. Znak Systemu Zarządzania Jakością przyznano firmie 23 stycznia 2004 roku. Natomiast oficjalne wreczenie Certyfikatu odbyło sie 17 maja 2004 roku w Pałacu Popielów w Kurozwekach.Wejście Polski do Unii Europejskiej w maju 2005 roku wymusiło na firmie duże zmiany w produkowanym asortymencie. Oprócz szerokiej gamy ubran specjalnych (5 modeli) rozpoczęto produkcje rekawic specjalnych, kominiarek i innego asortymentu przeznaczonego dla jednostek straży pożarnej. W okresie od maja do września 2006 roku prowadzona była kolejna rozbudowa PPHU „SUBOR” Związane to było z szybkim rozwojem firmy, poszerzeniem zakresu produkcji itp. W grudniu 2006 roku firma obchodziła 15 lecie swojej działalności. W chwili obecnej firma zatrudnia prawie 100 osób z których wiekszość to szwaczki z wieloletnia praktyką w zawodzie. Dnia 2008-06-16 otrzymaliśmy Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej numer 1602 H – NATO Comercial and Government Entity Code (NCAGE). Dynamiczny rozwój PPHU SUBOR doprowadził do kolejnej rozbudowy siedziby firmy w okresie od maja do listopada 2010. Jednocześnie nastapiła modernizacja i zakup nowoczesnych lini technologicznych. W roku 2010 obchodziliśmy XX lecie działalności PPHU SUBOR. Uroczyste spotkanie dla pracowników i kontrahentów miało miejsce 28 stycznia 2011 w restauracji Lord w Staszowie.

Nagrody i wyróżnienia

W latach 2005,2007,2008, 2012,2013,2014 PPHU „SUBOR” został nagrodzony przez dziennik „Puls Biznesu”, „Bank PKO BP” i „COFACE POLAND” tytułem „GAZELI BIZNESU”. Dzieki temu firma należy do elitarnego klubu najdynamiczniej rozwijających sie firm w Polsce.

W 2009 i 2012 roku PPHU „SUBOR” zoztał wyróżniony tytułem „LODOŁAMACZE” w kategorii: – „Za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialność za politykępersonalną uwzgldędniającą potrzeby osób niepełnosprawnych”

W 2012 zostalismy wyróżnienie w konkursie „Pracodawca – Organizator pracy bezpiecznej” organizowanym  na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach dla pracodawców zatrudniających od 51 do 200 pracowników.

Podstawowe atuty P.P.H.U. „SUBOR” to:

  • wysoko specjalizowana kadra gwarantująca jakość
  • nowoczesny park maszynowy firm JUKI i PFAFF
  • odpis na P.F.R.O.N.
  • duża różnorodność w doborze tkanin i wzorów ubrań
  • 25 letnie doświadczenie na rynku odzieży P.POŻ/BHP

 

Kalendarium 1991-2011.

1991-12-19 – rozpoczęcie działalności

1992-12-21 – zmiana właściciela i nazwy na Zakład Odzieżowy „SUBOR”

1993-10-29 – uzyskanie statusu ZPCHR oraz zmiana nazwy na PPHU „SUBOR”

1995-07-19 – zakup nowej siedziby

1996-06-18 – koniec remontu oraz zmiana siedziby firmy.

1999 – rozbudowa firmy w okresie IV-VII 1999

2004-01-23 – uzyskanie certyfikatu ISO

2004-05-17 – uroczyste wręczenie certyfikatu ISO

2006 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2005”

2006 – nagroda „STAMBUŁKA” Staszowska

2006 – kolejna rozbudowa w okresie V-IX 2006

2006-12-09 uroczystość XV – lecia „SUBOR”

2008 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2007”

2009 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2008”
2008 – uzyskanie certyfikatu NATO Comercial and Government Entity Code (NCAGE).
2009 – nagroda „LODOŁAMACZE 2009”.

2010 – rozbudowa w okresie V-XI 2010

2011 – 01-28 uroczystość XX lecia działalności.

2011-10-04 uzyskanie certyfikatu IQNet

2011-10-04 uzykanie certyfikatu ISO PN-EN ISO 9001:2009

2012 – wyróżnienie Wojewódzkiego Inspektora Pracy 

2013 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2012”

2014 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2013”

2014 – Nagroda „STAMBUŁKA STASZOWSKA”

2015 – tytuł „GAZELA BIZNESU 2014”