Polityka jakości

Ścieżka powrotu:/Polityka jakości
Polityka jakości 2019-05-29T12:08:25+02:00

Polityka jakości

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe SUBOR jest prywatną firmą działającą w sektorze produkcji odzieży zawodowej i ochronnej dla formacji mundurowych i innych wymagających klientów. Właścicielka PPHU SUBOR ma świadomość faktu, że jakość produkowanych wyrobów jest decydującym czynnikiem trwałego powodzenia firmy i dlatego dąży do dostarczania tylko takich wyrobów, które spełniają wymagania i oczekiwania klientów. Wyrazem tego jest ustanowiona w firmie Polityka Jakości, która zakłada osiągnięcie następujących celów:

  • budowanie trwałych relacji z klientami i zwiększanie ich zadowolenia
  • lojalność w stosunku do partnerów handlowych
  • usprawnianie zarządzania firmą poprzez optymalizację procesów i implementację nowych technologii, rozwiązań technicznych
    i organizacyjnych

  • analizowanie i wyciąganie wniosków z rezultatów badań satysfakcji klienta, monitorowanie osiągniętego poziomu jakości
  • dobór dostawców spełniających wymagania naszych klientów
  • wyzwalanie potencjału pracowników poprzez zindywidualizowane szkolenia i stwarzanie możliwości osobistego rozwoju
  • standaryzację postępowania według ustalonych i udokumentowanych procedur, przy wykorzystaniu najlepszych praktyk

  • budowę jak najlepszych relacji między pracownikami , podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz zwiększanie wzrostu indywidualnej świadomości i odpowiedzialności za jakość wyrobów

Cele jakościowe realizują wszyscy pracownicy firmy pod nadzorem Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Właścicielka PPHU SUBOR zapewnia, że w dążeniu do osiągnięcia wymienionych celów, jakość jest traktowana jako podstawowy czynnik strategii firmy i deklaruje zapewnienie zasobów niezbędnych do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

 

Staszów, 05 września 2011 roku

Ewa PTAK