Buty gumowe specjalne Strażak

Ścieżka powrotu:///Buty gumowe specjalne Strażak

Buty gumowe specjalne Strażak

578.10 

Opis

Buty gumowe STRAŻAK art.01 przeznaczone dla jednostek ratowniczo -gaśniczych Straży Pożarnej. Można je używać podczas gaszenia ognia w akcjach ratowniczych, do działań zabezpieczających w budynkach, pojazdach, statkach lub w sytuacjach nagłego zagrożenia, na dowolnym terenie bez względu na warunki atmosferyczne
Obuwie spełnia wymagania:
• PN-EN 15090:2008 Obuwie dla strażaków .
• PN-EN 50321:2002 Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia.
• Dyrektywy nr 89/686/EWG

Jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii III chroniącym przed:
• Promieniami i promieniowaniem cieplnym
• Porażeniem prądem elektrycznym o napięciu przemiennym   do 1kV (klasa 0)
• Kontaktem z gorącym podłożem o temperaturze 3000C w czasie 1 minuty.
• Ciepłem- trzeci poziom izolacji od ciepła HI3
• Zimnem- izolacja spodu od zimna CI
• Uderzeniem  z energią 200J i zgnieceniem siła 15kN (palce stóp)
• Przekłuciem z siłą 1100N (stopy)
• Olejami, wodą ,wilgocią
• Poślizgiem SRC (na podłożu ceramicznym i stalowym)

    Właściwości elektroizolacyjne( klasa 0)
    Dostępne rozmiary: 38÷ 50

Buty posiadają  Świadectwo CNBOP