Sygnalizator bezruchu SUPER PASS II™

Ścieżka powrotu:///Sygnalizator bezruchu SUPER PASS II™

Sygnalizator bezruchu SUPER PASS II™

Opis

Charakterystyka:
Automatyczne uruchomienie
Certyfikat do pracy w obszarach niebezpiecznych
Użycie bez aparatu oddechowego
Jaskrawe, doskonale widoczne lampki sygnalizacji stanu pracy
Wykrywanie bezruchu
Dodatkowo dostępne wykrywanie nadmiernej temperatury
Łatwa obsługa i konserwacja
Bardzo głośny sygnał alarmowy 98+ dBA
Przyciski czarne – tylko bezruch
Przyciski czerwone – bezruch i temperatura
Opis
Zaprojektowany dla bezpieczeństwa strażaków
AUTOMATYCZNE URUCHOMIENIE
Super PASS II™ jest to pierwszy Osobisty Sygnalizator Bezruchu (PASS), produkcji Grace Industries, spełniający wymagania amerykańskich przepisów NFPA, posiadający funkcję automatycznego uruchomienia. Funkcja ta zapewnia, że sygnalizator włącza się automatycznie w chwili wyjęcia z miejsca przechowywania.
KLUCZ DO PRZECHOWYWANIA I IDENTYFIKACJI
Po wyjęciu sygnalizatora Super PASS II™ z pozycji przechowywania, klucz odłącza się od jego obudowy, co powoduje natychmiastowe włączenie urządzenia w tryb wykrywania bezruchu, a także opcjonalnie temperatury. Po włączeniu Super PASS II™ wydaje serię sygnałów dźwiękowych. Sygnały te oznaczają stan uruchamiania urządzenia i towarzyszy im zapalanie na zmianę żółtych lampek sygnalizatora.
ALARM BEZRUCHU
Jeśli bezruch strażaka trwa od 18 do 23 sekund, urządzenie wchodzi w tryb „Wstępnego alarmu” i wydaje sygnał dźwiękowy odpowiadający wstępnemu alarmowi. W trybie „Wstępnego alarmu” przemienne świecenie żółtych lampek LED jest zastąpione przez chwilowe świecenie czterech czerwonych lampek LED. Głośność sygnału dźwiękowego staje się stopniowo coraz większa, co oznacza, że sygnalizator zbliża się do pełnego wejścia w tryb „Alarmu”. Jeśli bezruch trwa od 30 do 35 sekund, Super PASS II™ wchodzi w tryb „Alarmu”. W trybie tym cztery czerwone diody LED szybko migają i urządzenie wydaje głośny, modulowany dźwiękowy sygnał alarmowy. Taki sposób alarmowania stanowi nieocenioną pomoc w odnalezieniu strażaka, który stracił przytomność. Stan „Alarmu” można skasować poprzez jednoczesne wciśnięcie obydwu bocznych przycisków urządzenia.
RĘCZNE WŁĄCZENIE ALARMU
Istnieje możliwość ręcznego włączenia alarmu sygnalizatora Super PASS II™ w trybie normalnej pracy, poprzez naciśnięcie przycisku „Alarm” znajdującego się na przedniej ściance obudowy urządzenia. Kasowanie „Alarmu” odbywa się poprzez jednoczesne wciśnięcie obydwu bocznych przycisków urządzenia.
WYKRYWANIE NADMIERNEJ TEMPERATURY
Sygnalizator Super PASS II™ może również mieć funkcję wykrywania nadmiernej temperatury. Szacunkowe czasy reakcji dla opcjonalnego alarmu temperaturowego*
Temperatura otoczenia  Czas do wzbudzenia alarmu
175°C  6 minut
150°C  8 minut
120°C  10 minut
95°C  12 minut
*Podane czasy są szacunkowe, ze względu na zmienność wielu czynników, mających wpływ na układ wykrywania temperatury.
Dane techniczne
Wymiary: 54 mm x 80 mm x 41 mm (bez klipsa)
Waga: 200 g (bez klucza)
Głośność alarmu: 98+ dBA min. mierzone w odległości 3 m
Czujnik bezruchu: Akcelerometr elektroniczny
Obudowa: Trwała, poliwęglanowa, odporna na uderzenia i wysoką temperaturę,
częściowo przezroczysta
Rozróżnialność dźwięku: 6 dBA względem hałasu tła
Bateria: Alkaliczna, 9 V, zalecany typ Duracell MN 1604. Czas pracy: 40 godzin w trybie wykrywania.
Certyfikaty: Certyfikat badania typu WE nr LCIE05ATEX6022X potwierdzający wykonanie przeciwwybuchowe: Ex II 1G EEx ia II C T4. Znak CE
Gwarancja: Jeden rok od daty nabycia
Świadectwo CNBOP 0038/2007